14 Mart 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31778

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/1/2010 tarihli ve 27466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.