10 Mart 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31774

DÜZELTME

09/03/2022 tarihli ve 31773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/1)’nın Karar Tarihi bölümünde sehven yer alan “04/08/2022” ibaresi “04/03/2022” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.