7 Mart 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31771

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SUALTI ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.