2 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31766

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR MERKEZLERİNİN KURULUŞU,

İŞLEYİŞİ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ANLAŞMADA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

Kanun No. 7379                                                                                                         Kabul Tarihi: 23/2/2022

MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair “Notalar”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

1/3/2022