2 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31766

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BREZİLYA FEDERATİF

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 7378                                                                                                         Kabul Tarihi: 23/2/2022

MADDE 1- (1) 5 Aralık 2017 tarihinde Kolombo’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

1/3/2022