2 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31766

KANUN

A400M UÇAĞI’NIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ EVRESİ

VE BAŞLANGIÇ DESTEĞİNE İLİŞKİN A400M PROGRAM ÜST KURULU

KARARINA DAİR 4 SAYILI DEĞİŞİKLİK METNİNİN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

İLİŞKİN KANUN

 

Kanun No. 7374                                                                                                         Kabul Tarihi: 22/2/2022

MADDE 1- (1) A400M Uçağı’nın İş Birliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararına dair “4 Sayılı Değişiklik” metninin 17 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

1/3/2022