2 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31766

KANUN

A400M UÇAĞI’NIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ EVRESİ

VE BAŞLANGIÇ DESTEĞİNE İLİŞKİN A400M PROGRAM ÜST KURULU

KARARINA DAİR 1, 2 VE 3 SAYILI DEĞİŞİKLİK METİNLERİNİN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

İLİŞKİN KANUN

 

Kanun No. 7373                                                                                                         Kabul Tarihi: 22/2/2022

MADDE 1- (1) A400M Uçağı’nın İş Birliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararına dair “1 Sayılı Değişiklik” metninin 7 Ocak 2011 tarihinden, “2 Sayılı Değişiklik” metninin 27 Mart 2015 tarihinden ve “3 Sayılı Değişiklik” metninin 20 Şubat 2018 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

1/3/2022