24 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31760

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA SÜRÜCÜ BELGELERİNİN KARŞILIKLI

OLARAK TANINMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 7357                                                                                                         Kabul Tarihi: 15/2/2022

MADDE 1 – (1) 30 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

23/2/2022