24 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31760

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SAO TOME VE PRİNSİPE

DEMOKRATİK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET

VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 7356                                                                                                         Kabul Tarihi: 15/2/2022

MADDE 1 – (1) 3 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

23/2/2022