24 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31760

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 25/11/2018 tarihli ve 30606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “İstanbul Gedik Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “İstanbul Gedik Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi “İstanbul Gedik Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “İstanbul Gedik Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi “İstanbul Gedik Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Merkez: İstanbul Gedik Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/11/2018

30606