24 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31760

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/11/2016 tarihli ve 29901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, ilgili mevzuatta yer alan sınırlar çerçevesinde; enstitülerin önerisi, Akademik Kurul ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir. Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan kontenjanlardan, Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulması gereken sayıda olanlar, Yükseköğretim Kurulunun onayına resmi yazı ile iletilir. Vakıf yükseköğretim kurumlarının ücretsiz öğrenci okutmasına yönelik usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili akademik yılda tezli yüksek lisans ve doktora programları için belirlenen kontenjanın en az %15’ine öğrenim ücreti muafiyeti (%100) sağlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/11/2016

29901

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/4/2018

30404

2-

21/9/2018

30542

3-

10/5/2019

30770

4-

11/2/2020

31036

5-

12/6/2020

31153

6-

26/7/2020

31197