24 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31760

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisans diploma programlarına alınacak öğrenci sayıları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Vakıf yükseköğretim kurumlarının ücretsiz öğrenci okutmasına yönelik usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili akademik yıl için belirlenen kontenjanın en az %15’ine öğrenim ücreti muafiyeti (%100) sağlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2015

29450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/1/2016

29607

2-

13/7/2016

29769

3-

4/10/2016

29847

4-

25/3/2018

30371

5-

10/5/2019

30770

6-

13/10/2019

30917

7-

11/2/2020

31036

8-

26/7/2020

31197

9-

22/9/2020

31252