24 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31760

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İSVİÇRE FEDERAL KONSEYİ

ARASINDA DİPLOMATİK MİSYON, KONSOLOSLUK VE DAİMİ

TEMSİLCİLİK MENSUPLARININ REFAKATÇİLERİNE İLİŞKİN

KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETLER HAKKINDA ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 7368                                                                                                         Kabul Tarihi: 17/2/2022

MADDE 1 – (1) 22 Mart 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Diplomatik Misyon, Konsolosluk ve Daimi Temsilcilik Mensuplarının Refakatçilerine İlişkin Kazanç Getirici Faaliyetler Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

23/2/2022