24 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31760

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE UGANDA CUMHURİYETİ

HÜKÛMETİ ARASINDA ASKERÎ İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT

MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7363                                                                                                         Kabul Tarihi: 16/2/2022

MADDE 1 – (1) 1 Haziran 2016 tarihinde Kampala’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

23/2/2022