24 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31760

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE KAMERUN CUMHURİYETİ

HÜKÛMETİ ARASINDA ASKERÎ ÇERÇEVE ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7362                                                                                                         Kabul Tarihi: 16/2/2022

MADDE 1 – (1) 30 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

23/2/2022