14 Şubat 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31750

YÖNETMELİK

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2017 tarihli ve 30034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin adı “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 43 üncü maddelerinde yer alan “Adana Bilim ve Teknoloji” ibareleri “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde sınavlar ve değerlendirmeler ilgili birimin belirlediği esaslara göre Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2017

30034

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/8/2017

30145

2-

1/4/2018

30378

3-

30/9/2018

30551

4-

15/11/2018

30596