4 Şubat 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31740

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinin EK-l’inde yer alan 13 numaralı İnşaat işkolu tablosuna 43.99.15 satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-l’inde yer alan 15 numaralı Taşımacılık işkolu tablosunda bulunan 52.21.08 kod numaralı “Otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği” satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/12/2012

28502

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/7/2013

28719

2-

26/3/2014

28953

3-

1/9/2021

31585