2 Şubat 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31738

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2004/39)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/52)

 

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına, “Ek-71’de” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Muğla Bal Arısı Ekotipi Ek-72’de” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-72 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.