2 Şubat 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31738

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2011

28155

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/12/2012

28488

2-

17/1/2014

28885

3-

12/1/2016

29591

4-

31/12/2017

30287

5-

31/12/2019

30995