30 Ocak 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31735

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ (YADAM) YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 28/10/1995 tarihli ve 22447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (YADAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.