29 Ocak 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31734

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ALTYAPI PROJELERİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

KONULU ANLAŞMA EK-1’İN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 7353                                                                                                         Kabul Tarihi: 20/1/2022

MADDE 1 – (1) “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1”in onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

28/01/2022