23 Ocak 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31728

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin onuncu fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir öğrenci programının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemez.”

“c) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere önlisans öğrenimi boyunca en çok iki, lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisi ile çekilme izni verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2017

30098

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/8/2017

30146

2-

2/10/2018

30553

3-

13/3/2020

31067

4-

12/7/2020

31183

5-

15/12/2020

31335

6-

12/4/2021

31452