21 Ocak 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31726

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV  YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/11/2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.