18 Ocak 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31723

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/9/2018 tarihli ve 30537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8708.93.90.00.11

Debriyajlar

10

8708.93.90.00.13

Metal Dökümden olanlar (Debriyaj diski ve baskı komplesi hariç)

2

Metal Dökümden olanlar (Yalnız debriyaj diski ve baskı komplesi)

9

8708.93.90.00.19

Diğerleri (Debriyaj diski ve baskı komplesi hariç)

2

Diğerleri (Yalnız debriyaj diski ve baskı komplesi)

9

*Kg: Brüt ağırlık                                                                                                                                                              ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/9/2018

30537

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/6/2020

31148