18 Ocak 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31723

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddede yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

6813.81.00.10.00

Fren balataları

5

6813.81.00.90.00

Diğerleri

6813.89.00.00.00

Diğerleri

20

8708.30.91.00.11

Metal dökümden olanlar

6

8708.30.91.00.19

Diğerleri

8708.30.99.00.11

Metal dökümden olanlar

10

8708.30.99.00.19

Diğerleri

*Kg: Brüt ağırlık                                                                                                                                                               ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/5/2010

27576

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/6/2011

27975

2-

28/7/2011

28008

3-

7/6/2020

31148