13 Ocak 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31718

YÖNETMELİK

İstanbul Atlas Üniversitesinden:

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/2021 tarihli ve 31360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kurulların sonunda yapılan her bir kurul sınavından 100 üzerinden en az 65 almak koşulu ile kurul ortalaması 80 ve üzerinde başarı sağlayan öğrenciler yılsonu final sınavına girmeksizin bir üst sınıfa geçerler. Bu durumda I.-II.-III. sınıf öğrencilerinin ders kurullarının ortalama notu dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden yılsonu final sınavına girmek isteyenler bu sınava girebilirler. Öğrencilerin yılsonu final sınavına girmek istemeleri durumunda dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları gerekir. Ancak bu öğrencilerin en son girdikleri sınav notu değerlendirmeye alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2021

31360