13 Ocak 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31718

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/5/2017 tarihli ve 30074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım dersi için bütünleme sınavı yapılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/5/2017

30074

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/8/2018

30516