12 Ocak 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31717

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2021/43)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/63)

MADDE 1 – 7/12/2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablodaki “Kıvırcık Koyunu (9)” satırı ile “Orta Anadolu Merinosu Koyunu (8)” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

Kıvırcık Koyunu (8)

Aydın (1), Balıkesir (1),

Bursa (1), İzmir (1), Kırklareli (1),

Manisa (2), Yalova (1)

50.400

”

“

Orta Anadolu Merinosu Koyunu (9)

Ankara  (2), Bolu (1), Eskişehir  (2),

Karaman (2),

Konya (1), Zonguldak (1)

56.700

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/12/2021

31682