9 Ocak 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31714

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim ve sınavlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili yönerge ile belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine bağlı olmaksızın; herhangi bir şekilde fazladan alınan dersler, zorunlu staj dışında yurt içi veya yurt dışında yapılan isteğe bağlı stajlar ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeyle katılınmış bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ortalamaya dâhil edilmeksizin transkript ve diploma eki belgesinde yer alır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/7/2012

28368

2-

9/8/2012

28379

3-

6/9/2013

28757

4-

6/4/2014

28964

5-

5/5/2015

29346

6-

23/9/2015

29484

7-

22/6/2016

29750

8-

25/12/2016

29929

9-

4/7/2017

30114

10-

7/4/2020

31092