4 Ocak 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31709

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 2/5/2010 tarihli ve 27569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel Sekreterliğe bağlı idari birimler şunlardır:

a) Genel Sekreter Yardımcılığı.

b) Bilgi İşlem Müdürlüğü.

c) Destek Hizmetleri Müdürlüğü.

ç) Kurumsal İletişim Müdürlüğü.

d) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü.

e) Mali İşler ve Bütçe Müdürlüğü.

f) Öğrenci İşleri Müdürlüğü.

g) Özel Kalem Müdürlüğü.

ğ) Konukevi Müdürlüğü.

h) Personel Müdürlüğü.

ı) Protokol Müdürlüğü.

i) Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü.

j) Satınalma Müdürlüğü.

k) Strateji ve Kalite Müdürlüğü.

l) Yapı İşleri ve Teknik Müdürlüğü.

m) Yazı İşleri ve Genel Evrak Müdürlüğü.

n) Hukuk Müşavirliği.

o) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Merkez ve Bölüm Sekreterlikleri.

ö) Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/5/2010

27569

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/8/2012

28375