29 Aralık 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31704

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 10/2/2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“p) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; mesleki veya teknik eğitim öğretim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden, teknisyen kadrosuna atanabilmek için ise; lise dengi meslekî veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/2/2007

26430

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/11/2010

27759

2-

18/6/2011

27968

3-

19/10/2011

28089

4-

13/2/2014

28912