29 Aralık 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31704

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARADAĞ ARASINDA SERBEST TİCARET

ANLAŞMASINA İLİŞKİN OLARAK İMZALANAN MEVCUT PROTOKOL I’İN

YERİNİ ALAN PROTOKOL I İLE ANLAŞMAYA EKLENEN

PROTOKOL III’ÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 7348                                                                                                       Kabul Tarihi: 21/12/2021

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin olarak 17 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ve mevcut Protokol I’in yerini alan “Protokol I” ile Anlaşmaya eklenen “Protokol III”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

28/12/2021