24 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31699

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA

ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik; uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, gaz ve ısı sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, takograf cihazları,  motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, hız ihlal tespit donanımları ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden alınacak ücretleri kapsar.

Birinci fıkrada belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden aşağıda verilen ücretler alınır:

 

MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETLERİ

 

    ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ

ÜCRETİ

 

(TL/Kr/Adet)

 

 

1 UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

 

1.1 Sınıf I Uzunluk Ölçüleri

 

1.1.1 Anma uzunluğu 20 metreye kadar olanlar (20 metre dâhil)

1,4 TL

1.1.2 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar

1,9 TL

1.2 Sınıf II ve Sınıf III Uzunluk Ölçüleri

 

1.2.1 Anma uzunluğu 2 metreye kadar olanlar (2 metre dâhil)

95 Kr

1.2.2 Anma uzunluğu 2 metre - 5 metre arasında olanlar (5 metre dâhil)

95 Kr

1.2.3 Anma uzunluğu 5 metre - 20 metre arasında olanlar (20 metre dâhil)

1,2 TL

1.2.4 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar

1,4 TL

1.3 Tek Parçalı veya Katlanabilir Uzunluk Ölçüleri (1 metre – 2 metre)

1,4 TL

2 HACİM ÖLÇEKLERİ

 

2.1 Yağ Ölçekleri

 

2.1.1 Hacmi 1 litreye kadar olanlar (1 litre dâhil)

1,6 TL

2.1.2 Hacmi 2 litre - 5 litre arasında olanlar (5 litre dâhil)

3,1 TL

2.1.3 Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar

7,6 TL

2.2 Ölçü Kapları (Akaryakıtlar için)

 

2.2.1 Hacmi 10 litreye kadar olanlar (10 litre dâhil)

12,1 TL

2.2.2 Hacmi 20 litre olanlar

19 TL

2.2.3 Hacmi 50 litre - 100 litre olanlar (100 litre dâhil)

32,1 TL

2.2.4 Hacmi 100 litreden fazla olanlar

64,6 TL

2.3 Kuru Daneli Madde Ölçekleri

 

2.3.1 Hacmi 5 litreye kadar olanlar (5 litre dâhil)

2,4 TL

2.3.2 Hacmi 10 litre - 50 litre olanlar (50 litre dâhil)

3,1 TL

2.3.3 Hacmi 100 litre olanlar

4,6 TL

3 ŞİŞELER

 

3.1 Beher Kalıp İçin

960,9 TL

4 KÜTLE ÖLÇÜLERİ

 

4.1 M3, M2 Sınıfı Kütleler

 

4.1.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)

3,1 TL

4.1.2 100 gram - 5 kilogram arasında olanlar (5 kilogram dâhil)

4,6 TL

4.1.3 10 kilogram - 20 kilogram olanlar

6,5 TL

4.1.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)

9,3 TL

4.2 M1 Sınıfı Kütleler

 

4.2.1 1 kilograma kadar olanlar (1 kilogram dâhil)

3,1 TL

4.2.2 2 kilogram - 20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)

6,5 TL

4.2.3 50 kilogram olanlar

11,6 TL

4.2.4 500 kilogram olanlar

27,9 TL

4.2.5 1000 kilogram olanlar

46,8 TL

4.3 F1 ve F2 Sınıfı Kütleler

 

4.3.1 100 grama kadar olanlar (100 gram dâhil)

9,3 TL

4.3.2 200 gram - 1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)

11,6 TL

4.3.3 2 kilogram - 20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)

13,8 TL

4.3.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)

23,6 TL

4.4 E2 Sınıfı Kütleler

 

4.4.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)

12 TL

4.4.2 100 gram - 1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)

13,8 TL

4.4.3 2 kilogram - 10 kilograma kadar olanlar

16,4 TL

4.4.4 10 kilogramdan fazla olanlar (10 kilogram dâhil)

23,6 TL

4.5 Karat Kütleler

68,5 TL

4.6 Kütle Setleri (Bütün sınıflar için)

121,4 TL

(Kütle setlerinin muayene müracaatı set içindeki kütleler için ayrı ayrı yapılamaz)

 

5 OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ

 

5.1 Sınıf I Tartı Aletleri (Mekanik- Elektronik)

139,9 TL

5.2 Sınıf II Tartı Aletleri (Mekanik- Elektronik)

112 TL

5.3 Sınıf III ve Sınıf IV Tartı Aletleri (Mekanik- Elektronik)

 

5.3.1 Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar (5 kilogram dâhil)

55,8 TL

5.3.2 Maksimum kapasitesi 5 kilogram - 50 kilogram arasında olanlar (50 kilogram dâhil)

83,6 TL

5.3.3 Maksimum kapasitesi 50 kilogram - 350 kilogram arasında olanlar (350 kilogram dâhil)

97,9 TL

5.3.4 Maksimum kapasitesi 350 kilogram - 1500 kilogram arasında olanlar (1500 kilogram dâhil)

112 TL

5.3.5 Maksimum kapasitesi 1500 kilogram - 2000 kilogram arasında olanlar (2000 kilogram dâhil)

139,9 TL

5.3.6 Maksimum kapasitesi 2000 kilogram - 12.000 kilogram arasında olanlar

 

(12.000 kilogram dâhil)

941,1 TL

5.3.7 Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram - 30.000 kilogram arası olanlar

 

(30.000 kilogram dâhil)

1186,6 TL

5.3.8 Maksimum kapasitesi 30.000 kilogram - 80.000 kilogram arası olanlar

 

(80.000 kilogram dâhil)

1704,9 TL

5.3.9 Maksimum kapasitesi 80.000 kilogramın üzerinde olanlar

2127,6 TL

6 OTOMATİK TARTI ALETLERİ

 

6.1 Otomatik kütle belirleme terazileri

419,8 TL

6.2 Otomatik gravimetrik dolum terazileri

559,6 TL

6.3 Kesintili toplayıcılar

559,6 TL

6.4 Sürekli toplayıcılar

699,6 TL

6.5 Ray kantarları (demiryolu ağırlık köprüsü)

699,6 TL

7 HAREKET HALİNDE BULUNAN YOL ARAÇLARI İÇİN

 

OTOMATİK TARTI ALETLERİ (AKS KANTARLARI)

750 TL

8 YÜK VE SARNIÇLI VAGONLAR

30 TL

9 ÖLÇÜ OLARAK KULLANILAN TAŞITLAR (VAGONETLER)

21,1 TL

10 HUBUBAT MUAYENE ALETLERİ

 

10.1 2 kilograma kadar olanlar (2 kilogram dâhil)

16,4 TL

10.2 2 kilogramdan fazla olanlar

24,6 TL

11 GAZ SAYAÇLARI

 

11.1 G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)

16,4 TL

11.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar

20,6 TL

11.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar

32,1 TL

11.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar

46,8 TL

11.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar

59,6 TL

11.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar

71,9 TL

11.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar

76 TL

11.8 G10000 ve üstü sayaçlar

133,3 TL

11.9 G4 sınıfına kadar ön ödemeli gaz sayaçları

18,1 TL

11.10 Rotary tipi ön ödemeli gaz sayaçları

93,5 TL

12 SU SAYAÇLARI

 

12.1 Anma debisi (Qn) 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil)

3,1 TL

12.2 Anma debisi (Qn) 10 m3/h - 50 m3/h olan sayaçlar (50 m3/h dâhil)

6,5 TL

12.3 Anma debisi (Qn) 50 m3/h - 100 m3/h olan sayaçlar (100 m3/h dâhil)

13,8 TL

12.4  Anma debisi (Qn) 10 m3/h’e  kadar olan ön ödemeli su sayaçları (10 m3/h dâhil)

9,3 TL

12.5 Anma debisi (Qn) 10 m3/h’den fazla olan ön ödemeli su sayaçları

18,1 TL

13 AREOMETRELER

11,6 TL

14 ELEKTRİK SAYAÇLARI

 

14.1 Tek fazlı mekanik elektrik sayaçları

9,3 TL

14.2 Üç fazlı mekanik elektrik sayaçları

11,6 TL

14.3 Mekanik reaktif enerji sayaçları

11,6 TL

14.4 Tek fazlı elektronik elektrik sayaçları

9,3 TL

14.5 Üç fazlı elektronik elektrik sayaçları

11,6 TL

14.6 Aktif ve reaktif elektrik enerji ölçümü yapan elektronik sayaçlar

72 TL

15 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

 

15.1 Akım Transformatörleri

 

15.1.1 Alçak gerilim akım transformatörleri

8,4 TL

15.1.2 Orta gerilim akım transformatörleri

85,9 TL

15.1.3 Yüksek gerilim akım transformatörleri

127,1 TL

15.2 Gerilim Transformatörleri

 

15.2.1 Primer 1200 Volt’a kadar olan transformatörler (1200 Volt dâhil)

21,1 TL

15.2.2 Primer 1200 Volt - 36000 Volt arası olan transformatörler (36000 Volt dâhil)

85,9 TL

15.2.3 Primer 36000 Volt’tan yukarı olan transformatörler

426,5 TL

16 TAKSİMETRE VE NAKLİMETRELER

 

16.1 Taksimetre

112 TL

16.2 Naklimetre

34,3 TL

17 SU SATIŞ POMPALARI

45,3 TL

18 SU HARİCİNDEKİ SIVILARIN MİKTARLARINI SÜREKLİ VE DİNAMİK ÖLÇEN  ÖLÇME SİSTEMLERİ/SAYAÇLARI (AKARYAKIT, LPG, ADBLUE, SÜT ve DİĞER  ÖLÇME SİSTEMLERİ/SAYAÇLARI)

 

18.1 Maksimum Akış Kapasitesi  (Qmax)130 L/min  veya 100 kg/min’e kadar olan

 

(130L/min,      100 kg/min dahil)

87,8 TL

18.2 Maksimum Akış Kapasitesi  (Qmax)750 L/min  veya 550 kg/min’e kadar olan

 

(750L/min, 550kg/min dahil)

139,1 TL

18.3 Maksimum Akış Kapasitesi  750 L/min veya 550kg/min’den büyük olanlar

264,5 TL

19 SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ SAYAÇLARI

139,1 TL

20 MOTORLU TAŞIT LASTİKLERİNİN HAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE

 

KULLANILAN CİHAZLAR

22,8 TL

21 TAMİR VE AYAR İSTASYONLARI

 

21.1 Elektrik Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonları

 

21.1.1 Monofaze sayaçlar

266 TL

21.1.2 Trifaze sayaçlar

475,5 TL

21.1.3 Elektronik sayaçlar

551,5 TL

21.2 Su Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonları

 

21.2.1 Anma debisi Qn 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil)

228 TL

21.2.2 Anma debisi Qn 10 m3/h’den büyük olan sayaçlar

323,4 TL

21.3 Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonları

608,8 TL

22 KARIŞTIRICI ÖLÇEKLER

21,1 TL

23 EGZOZ GAZI ÖLÇME CİHAZLARI

 

23.1 Egzoz gazı analiz cihazı

156,9 TL

23.2 Egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı

94,1 TL

23.3 Egzoz gazı analiz cihazı ile egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazından

 

oluşan birleşik sistemler (Kombine egzoz gazı ölçme cihazı)

251 TL

24 TAKOGRAF CİHAZLARI

139,6 TL

25 ISI SAYAÇLARI

 

25.1 Nominal çapı DN40’a kadar olan sayaçlar (DN40 dâhil)

101,4 TL

25.2 Nominal çapı DN40’tan büyük olan sayaçlar

136,4 TL

26 HIZ İHLAL TESPİT DONANIMLARI

 

26.1 Ortalama Hız Ölçüm Donanımı Harici İçin

 

26.1.1 Saha Muayenesi              

1577,7 TL

26.1.2 Saha Harici Muayene    

901,5 TL

26.2 Ortalama Hız Ölçüm Donanımları İçin

 

26.2.1 Genel Muayene   

1577,7 TL

26.2.2 Donanım Muayenesi                         

594,4 TL

Genel Muayene ücreti, ortalama hız ölçüm donanımının koridor uzunluğunun ölçülmesi ve giriş ile çıkış kesimlerinin birlikte çalışabilirliğine ve ölçüm doğruluğuna ilişkin genel kontroller için alınacak ücrettir. Donanım Muayenesi ücreti ise çok şeritli ortalama hız ölçüm donanımlarında, Genel Muayene ücretine ilave olarak koridor giriş ve çıkışındaki her bir şeritte bulunan donanımların münferit kontrolleri için ayrı ayrı alınacak ücrettir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Özel damga yetkisi almış imalatçılar, her ayın sonunda o ay içerisinde muayene ve damgasını yaptığı ölçü ve ölçü aletleri için geçerli olan muayene ve damgalama ücretlerini il ve ilçelerde bulunan muhasebe birimlerine yatırırlar. Bu imalatçılar, muayene ücretinin yatırıldığına dair makbuzu, muayene ve damgasını yaptığı ölçü aletlerine ilişkin bilgiler ile birlikte her ay bir önceki ayın bilgilerini içerecek şekilde aylık olarak il müdürlüğüne bildirir. Bu fıkraya aykırı hareket edenler hakkında 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun hükümlerince idari ve cezai işlem uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.