23 Aralık 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31698

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2021/48)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/60)

MADDE 1 – 17/12/2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2021/48)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “24/12/2021” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-6 ve Ek-7 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız