17 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31692

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin adı “Millî Savunma Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarının usul ve esaslarını belirlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarını kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Kurum: Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlardan her birini,”

“e) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Atama isteklerinin değerlendirilmesinde kurum amirleri veya birlik komutanının görüşleri de dikkate alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay ve uzman erbaşlar ile hâkim ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere bu Yönetmelik kapsamında memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu mazeret dolayısıyla atama isteyen memur; aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine; öncelikle bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan diğer kurumlara atanabilir.”

“(6) Memurun eşinin veya çocuğunun vefat etmesi halinde, vefat tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bulunduğu yerden başka bir yere atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan diğer kurumlara yapılabilir.

(7) Eşi kamu görevlisi olan Devlet memurlarının eşlerinin emekliye ayrılması ve bulunduğu yerden başka yerlerde ikamet etmeleri halinde, emeklilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere durumlarını belgelendirmek kaydıyla atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan diğer kurumlara yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 16/B – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ortak hükümler

EK MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar için yasal işlem başlatılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/2/2010

27505

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/3/2011

27878

2-

2/7/2011

27982

3-

24/2/2012

28214

4-

3/8/2012

28373

5-

27/3/2013

28600

6-

2/10/2013

28783

7-

21/12/2013

28858

8-

12/6/2015

29384

 

“EK-1

HİZMET BÖLGELERİ CETVELİ

I. BÖLGE

II. BÖLGE

III. BÖLGE

IV. BÖLGE

V. BÖLGE

1.ANKARA

1.BALIKESİR

1.GAZİANTEP

1.DİYARBAKIR

1.TUNCELİ

2.İSTANBUL

2.MUĞLA

2.MALATYA

2.MARDİN

2.HAKKARİ

3.İZMİR

3.AYDIN

3.TOKAT

3.BATMAN

3.ŞIRNAK

4.BURSA

4. DENİZLİ

4. SİNOP

4.BAYBURT

 

5.ANTALYA

5.YALOVA

5. ORDU

5.KARS

 

6.KOCAELİ

6.TEKİRDAĞ

6.KAHRAMANMARAŞ

6.IĞDIR

 

7.ESKİŞEHİR

7.ÇANAKKALE

7.SİVAS

7.VAN

 

8.ADANA

8.EDİRNE

8.ÇANKIRI

8.SİİRT

 

9.KONYA

9.SAKARYA

9.NEVŞEHİR

9.BİTLİS

 

10.SAMSUN

10.KAYSERİ

10.KIRŞEHİR

10.BİNGÖL

 

11.MANİSA

11.AMASYA

11.AKSARAY

11.ARDAHAN

 

 

12.AFYONKARAHİSAR

12.NİĞDE

12.MUŞ

 

 

13.BURDUR

13.BARTIN

13.AĞRI

 

 

14.BOLU

14.GİRESUN

 

 

 

15.MERSİN

15.KARAMAN

 

 

 

16.HATAY

16.KASTAMONU

 

 

 

17.ZONGULDAK

17.OSMANİYE

 

 

 

18.BİLECİK

18.YOZGAT

 

 

 

19.ISPARTA

19.RİZE

 

 

 

20.TRABZON

20.ELAZIĞ

 

 

 

21.KIRIKKALE

21.ERZİNCAN

 

 

 

22.KIRKLARELİ

22.ŞANLIURFA

 

 

 

23.UŞAK

23.ERZURUM

 

 

 

24.KARABÜK

24.ARTVİN

 

 

 

25.KÜTAHYA

25.KİLİS

 

 

 

26.ÇORUM

26.ADIYAMAN

 

 

 

27.DÜZCE

27.GÜMÜŞHANE

 

 

 

28.KKTC*

 

 

 

(*) Özel statüsü nedeniyle KKTC’de görev yapan Devlet memurlarının hizmet süresi iki yıldır.”