26 Kasım 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31671

TBMM KARARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE YAPILAN

SEÇİME DAİR KARAR

Karar No. 1313

Karar Tarihi: 24.11.2021

Anayasa’nın 159’uncu maddesi ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 18, 20 ve 27’nci maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 24.11.2021 tarihli 23’üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda öğretim üyeleri/avukatlar arasından Havvanur YURTSEVER Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilmiştir.