15 Kasım 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31660

YÖNETMELİK

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEK SEÇİM KURULU MEMUR SINAV, ATAMA, YER DEĞİŞTİRME

VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 18/2/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu ilan adaylara tebliğ hükmündedir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/2/2018

30336

 

Eki için tıklayınız.