11 Kasım 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31656

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK

FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE

MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle değiştirilen farmakolojik aktif maddeler ile ilgili faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 30/12/2021 tarihine kadar bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik hükümlerine uyum sağlamak zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’indeki Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri başlıklı Bölüm-1’de yer alan İzinli Maddeler listesindeki “Diflubenzuron”, “Gentamisin”, “Lidokain” ve “Paromomisin” isimli aktif maddelere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı listede yer alan “Balsamum peruvianum” satırından sonra gelmek üzere “Bambermycin”, “Brotizolam” satırından sonra gelmek üzere “Bupivacaine”, “Chrysanthemi cinerariifolii flos” satırından sonra gelmek üzere “Ciclesonide” ve “Orotik asit” satırından sonra gelmek üzere “Ovotransferin” isimli aktif maddelere ait aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2017

30000

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/2/2019

30693

2-

13/7/2019

30830