22 Ekim 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31636

YÖNETMELİK

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden:

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2015 tarihli ve 29473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulunun öğrencinin kaydının silinmesi hakkında karar almış olması.

b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/9/2015

29473

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/11/2018

30599

2-

14/10/2020

31274