21 Ekim 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31635

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2005 tarihli ve 25926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu programa kayıtlı öğrenciler, 3/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabi olur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Ek sınav ve/veya ek süreler sonunda tüm derslerini başaran ve mezun olması için sadece staj çalışması kalan öğrenciler, üç eğitim-öğretim yılı içinde staj çalışmalarını tamamlamadıkları takdirde Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.