17 Ekim 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31631

KANUN

KULLANILMIŞ YAKIT İDARESİNİN VE RADYOAKTİF ATIK İDARESİNİN

GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİRLEŞİK SÖZLEŞMEYE TÜRKİYE

CUMHURİYETİ’NİN BEYANLARLA BİRLİKTE

KATILMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

Kanun No. 7336                                                                                                         Kabul Tarihi: 6/10/2021

MADDE 1 – (1) “Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşme”ye Türkiye Cumhuriyeti’nin beyanlarla birlikte katılması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

16/10/2021