11 Ekim 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31625

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 7/9/2020 tarihli ve 31237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında projeye dayalı çalışmalar yapmak ve benzeri araştırma faaliyetlerinde bulunmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/9/2020

31237