9 Ekim 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31623

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 11 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci ve 32 nci maddeleri ile EK-3’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.