30 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31614

ANA STATÜ

Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Judo Federasyonu Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Süper Lige katılan kulüplere iki  üye, sadece bir yıl yarışan kulüplere ise bir  üye,

2) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Avrupa Kulüpler Şampiyonasında derece alan kulüplere ilave iki üye,

3) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Süper Lig faaliyetlerine katılarak birinci, ikinci, üçüncü ve üçüncü (1-2-3-3) olan kulüplere ilave bir üye,

4) Büyükler, gençler, ümitler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde bay veya bayanlarda Türkiye şampiyonlarına katılarak genel kurulun yapıldığı tarihten önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerini tamamlayan ve altın madalya kazanmış kulüplerden, en az sekiz ve sekizden fazla faaliyete katılmış kulüplere ilave bir üye,

5) Genel kurulun yapıldığı tarihten önceki iki sezonda herhangi bir büyükler, gençler, ümitler kategorilerinde bay veya bayanlarda Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonalarına katılarak derece alan sporcuların kulüplerine, bu kulüplerin sporcu sayısına ya da madalya sayısına bakılmaksızın ilave bir üye,

6) Genel kurulun yapıldığı tarihten önce iki sezon üst üste Ümitler Mix (Karışık) 1.Lig faaliyetlerine katılan kulüplere bir üye,

verilir

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu tarafından tutanak ile karara bağlanır.”

MADDE 4 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Judo Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136 (Mükerrer)