23 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31607

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ YAZ OKULU

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 26/6/2005 tarihli ve 25857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.