20 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31604

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 28/11/1994 tarihli ve 22125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.