20 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31604

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 9/4/2017 tarihli ve 30033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi danışmanlığı yapan öğretim üyesi, dönem projesini tamamlayan öğrencinin dönem projesinin elektronik bir kopyasını, onay formu ile birlikte e-posta ile enstitü müdürlüğüne gönderir. Öğrenci, dönem projesini akademik takvimde ilan edilen süre içinde tamamlamamış veya teslim etmemiş ise başarısız sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisansüstü programlardan kaydını sildiren öğrencilere, içinde bulunulan yarıyıla ve eğitim-öğretim aldığı yarıyıllara ait ücretleri iade edilmez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/4/2017

30033

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/9/2018

                    30541 (Mükerrer)

2-

16/2/2021

31397