20 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31604

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/4/2004 tarihli ve 25433 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri” ibaresi “Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.