17 Eylül 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31601

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ DIŞI YENİ VEYA MEVCUT BİNALARDA SICAK SU ÜRETİMİ VE

ORTAM ISITMASI İÇİN KULLANILAN ISI JENERATÖRLERİNİN

PERFORMANSI VE SANAYİ DIŞI YENİ BİNALARDA DAHİLİ

SICAK SU DAĞITIMI VE ISI YALITIMINA DAİR

YÖNETMELİK (78/170/AT)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/12/2000 tarihli ve 24260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Dışı Yeni veya Mevcut Binalarda Sıcak Su Üretimi ve Ortam Isıtması için Kullanılan Isı Jeneratörlerinin Performansı ve Sanayi Dışı Yeni Binalarda Dahili Sıcak Su Dağıtımı ve Isı Yalıtımına Dair Yönetmelik (78/170/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.