13 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31597

YÖNETMELİK

Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL VE KREDİ

TRANSFERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 3/3/2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kredi Transferi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) ÇAP müfredatı toplam kredisi, lisans programları için 240 AKTS, ön lisans programları için 120 AKTS olacak şekilde hazırlanır.

c) Anadal müfredatının derslerinden bazıları aynı zamanda ÇAP müfredatındaki derslerin yerine de sayılabilir. Bu dersler, ÇAP müfredatı hazırlanırken belirlenir.

ç) ÇAP müfredatının, anadal müfredatında olmayan fark derslerinin toplam kredisi lisans programları için 60, ön lisans programları için 30 AKTS’den az olamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/3/2019

30703

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/5/2019

30785